Sigorta Sektöründe Aracılık Faaliyetlerine İlişkin Mehaz Mevzuattaki Düzenlemelerin Karşılaştırmalı İncelemesi ve Türk Mevzuatının Reforme Edilmesi için Görüş

Sigorta Sektöründe Aracılık Faaliyetlerine İlişkin Mehaz Mevzuattaki Düzenlemelerin Karşılaştırmalı İncelemesi ve Türk Mevzuatının Reforme Edilmesi için Görüş Raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.17.06.2020

Paylaş