Bilişim, Teknoloji ve Kritik/Stratejik Hammadde Sektörü

Son yıllarda global tedarik zincirinde yaşanan bozulma Bilişim ve Teknoloji Sektörünü doğrudan etkilemektedir. Covid-19 pandemisi ve Çin'in global pazarlardaki hakim konumunu kötüye kullanması bu bozulmayı derinleştiren etkenler olmuştur. Bilişim ve Teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu kritik ve stratejik hammaddeler açısından da Çin'in global tedarik zincirini bozan eylemleri neticesinde AB ve Amerika bu gereksinimi başka pazarlardan tedarik etme yoluna girmektedir. Yakın zamanda chip'lere ilişkin olarak japonya ile AB arasında imzalanan anlaşmalar buna sadece bir örnektir. Türkiye için önemli fırsatlar yaratan bu gelişmeleri analiz etmek, global paydaşlarla entegrasyon, etki analizi raporları ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak amacıyla Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü altında ayrı bir birim oluşturulmuştur.