Yurt Dışına Transferine ilişkin Çalışmalarımız

Kişisel verilerin Yurt Dışına Transferine ilişkin olarak Enstitümüz tarafından daha önce yayımlanmış olan;

1. Handbook on European Data Protection - Avrupa Veri Koruma Mevzuatı El Kitabı
2. Explanatory Report to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Karşısında Bireylerin Korunması Hakkındaki 108 Sayılı Konvansiyon'un Açıklayıcı Raporu)
3. 6 Mart tarihinde düzenlediğimiz "CoE 108+ and the GDPR: A Modernised Look and Nexus at Protecting Personal Data Worldwide" Konferansında bahsetttiğimiz "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Çerçevesinde Uluslararası Veri Aktarımı: Yeni Gelişmeler ve Uygulamaya İlişkin Hukuki Değerlendirmeler" adlı Raporumuz
Üçlü set olarak aşağıda yer almaktadır.
30.03.2020

Paylaş