Programın Yapısı

Pogramın Yapısı

Program, bilişim ve teknoloji hukukunun hem teknik hem de hukuksal taraflarının yansıtıldığı iki temel esas üzerine oturtulmuştur. Teknik ve hukuki bilgi teorik ve uygulamalı esasları ile aktarılacaktır. Öğrenciler programda yer alan derslerin yanısıra Hukuk, İşletme (MBA), Uluslararası Finans Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi Yüksek Lisans, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans, İşletme (Organizasyon-Yönetim) Doktora gibi Üniversitemizin diğer yüksek lisans ve doktora programlarından da ders alabilmektedir.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku yüksek lisans programı, öğrencilere, “tezli” ve “tezsiz” olmak üzere iki tür yüksek lisans seçeneği sunmaktadır. Bu programların kredi yükleri farklı olmakla birlikte sunulan dersler açısından herhangi bir ayırım gözetilmemiştir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslere ek olarak tezli yüksek lisans programında, bilimsel kriterlere uygun bir tezi, tezsiz yüksek lisans programında ise daha dar çerçevede hazırlanan ve yine bilimsel kriterlere uygun bir dönem projesini oluşturulan jüri önünde başarı ile savunmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programına kabul edilecek olan öğrencilerin özgeçmişlerinin akademik açıdan üstün özellikler göstermesi beklenir.

Dersler, hafta içi 19:00-22:00 ve cumartesi günü 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde yapılacaktır. Üniversitemizin diğer yüksek lisans veya doktora programlarından ders seçilmesi durumunda Kampüs farklı olabilmektedir. Ders kontenjanları sınırlıdır.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda dersler Türkçe verilmektedir. Öğrenci Profili: Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı bilişim ve teknoloji hukukuna ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen hukuk mezunu öğrencilere açıktır. Öğrenci profili sadece hukukçulardan oluşmaktadır. Hukuk fakültesi mezunu olmayan kişiler programa kabul edilememektedir.

Programın Süresi ve Ders Yükü:

Tezli yüksek lisans programında asgari 7 ders (42 kredi) ve tek dönemlik seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin başarılı bulunması ile mezuniyete hak kazanılır.

Tezsiz yüksek lisans program öğrencileri ise asgari 10 dersi (60 kredi) ve yüksek lisans projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Tezli yüksek lisans programının süresi en az 4, azami 6 dönemdir. 20 Nisan 2016 tarihli yeni lisansüstü YÖK yönetmeliğine göre tezli programın ders kısmının dört dönem içerisinde tamamlanması gerekmektedir, tamamlanmadığı takdirde öğrencinin kaydı silinmektedir. Ders kısmı tamamlandıktan sonra tez için ek iki dönem daha süre verilmektedir.
Tezsiz yüksek lisans programının süresi 3 dönemdir. Tezsiz (projeli) program öğrencilerinin üç dönem sonuna kadar derslerini ve projesini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Hem tezli hem de tezsiz programda öğrenci derslerini tamamlamadan tez veya projesini teslim edememektedir.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Diploması alabilmek için:

- Tezli programı tercih edenlerin en az 5 dersi ITL Kodlu derslerden seçmeleri

- Tezsiz (projeli) programı tercih edenlerin en az 7 dersi ITL Kodlu derslerden seçmeleri zorunludur.