Genel

Programın Amacı

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programının amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak bilişim hukuku konusunda sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Ülkemizde açıkça ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna vakıf, deneyimli hukukçular ve bilişimciler ve konuya ilişkin farkındalık ve bilince sahip her meslekten bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi çağı olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda bilişimden etkilenmeyen kişi, kurum veya meslek mevcut değildir. Bu yüzyılı karakterize eden olgu bilişim olunca, bilişimin temas ettiği her noktada bilişim hukukunun çözümlemesi gereken ve herkesin bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. Hukukçular için bilişim hukuku, ayrı ve özel uzmanlığı ve bilgiyi gerektiren hukuk branşı içinde ayrı bir daldır. Hukuk mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bilişimciler veya diğer meslek mensupları için de meslekleri gereği bilişim hukukunu bilmek işin kaderini etkileyecek öneme sahip olmaktadır. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı dünyadaki güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli konularda spesifik olarak olarak uzmanlaşmayı da sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması bu alanlardan bazılardır. Program bilişim hukukunun teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle bireylerin ihtiyaç duydukları her konuda bilgi ve fikir sahibi olmaları sağlanacaktır.


4+1 Öğrenci

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü dersleri izlemek üzere Enstitü’ye “4+1” olarak kabul edilebilir. Aynı olanaktan, yüksek lisans programını tamamlamak istemekle birlikte, programa başvuru sırasında henüz ALES belgesi ve/veya lisans diplomasına sahip bulunmayanlar da yararlanabilir.

Kabullerini izleyen iki yarıyıl içinde gerekli belgeleri tamamlayarak yüksek lisans programına başvurup, kabul edilen 4+1 öğrencilerin, 4+1 statüsü taşırken aldıkları derslerin kredi toplamları, geçiş yaptıkları tezli/tezsiz programın toplam kredi yükünün %50’sini geçmemek kaydıyla yüksek lisans programı için geçerli sayılabilir. 4+1 adaylarının ALES belgesi dışındaki belgelerle başvurmaları yeterlidir.


Uluslararası Öğrenci Değişim Olanakları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi diğer ülkelerde bulunan birçok saygın üniversite ile öğrenci değişim anlaşmaları imzalamıştır. Bu çerçevede Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden birine hâkim hukuk yüksek lisans öğrencileri bir veya iki dönem yurtdışında öğrenim görme olanağı elde edebilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı Tarihçe

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin alanında ilk ve tek Enstitüsü olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünün lisansüstü programlarından ilkidir. Bu program İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 1994 yılından beri ülkemizde bilişim ve teknoloji hukukuna yaptığı yatırımlar ve edindiği tartışmasız tecrübe ve birikimlerin sonucunu yansıtmaktadır. 1994 yılında kurulan ve o yıllarda yine Ülkemizin bilişim alanında ilk araştırma merkezi olan Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin özellikle e-devlet ve e-dönüşüm projelerinden edindiği birikim, bilişim hukuku konusunda Ülkemizde gerçekleştirilen yasama faaliyetlerinde ve regülasyonlardaki öncü rolü ve kamu-özel sektör arasında sağladığı köprü konumu ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan işbirlikleri sonucunda, Üniversitemiz bilişim hukukundaki önderliğini bu alana özgü lisansüstü programlar düzenleme ve bilişim hukukunda uzmanlaşmayı pekiştirecek bir Enstitü ile devam ettirmektedir. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü 16 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile resmi olarak faaliyete geçmiş olan akademik bir birimdir. Enstitü, 16 Haziran tarihinde YÖK’e yapmış olduğu yüksek lisans, e-yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin başvurunun cevabını almış ve yüksek programına onay verilmesi üzerine Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programını başlatmıştır.