Genel

Programın Amacı

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programının amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak bilişim hukuku konusunda sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Ülkemizde açıkça ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna vakıf, deneyimli hukukçuların yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi çağı olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda bilişimden etkilenmeyen kişi, kurum veya meslek mevcut değildir. Bu yüzyılı karakterize eden olgu bilişim olunca, bilişimin temas ettiği her noktada bilişim hukukunun çözümlemesi gereken ve herkesin bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. Hukukçular için bilişim hukuku, ayrı ve özel uzmanlığı ve bilgiyi gerektiren hukuk branşı içinde ayrı bir daldır. Hukuk mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı dünyadaki güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli konularda spesifik olarak olarak uzmanlaşmayı da sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması bu alanlardan bazılardır. Program bilişim hukukunun teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle bireylerin ihtiyaç duydukları her konuda bilgi ve fikir sahibi olmaları sağlanacaktır.


Özel Öğrenci Statüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programından sadece bir kaç ders almak isteyen özel öğrencilerin mutlaka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı olması ve kayıtlı olduğu enstitüden dersi/dersleri alabileceği kararının çıkmış olması gerekmektedir.

Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.

(Özel Öğrencilik durumu ile ilgili 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve 22 Kasım 2019 Cuma günü Resmî Gazete’de ilan edilmiştir.)

BİLGİ UP Hakkında

llk defa İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde uygulanan BİLGİ UP ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, lisans eğitimlerinin son yılında yüksek lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Yüksek lisans eğitimine lisans döneminde karar veren ve daha hızlı yola çıkmak isteyen öğrenciler, programları el verdiği ölçüde, BİLGİ UP kapsamında son sınıfta aldıkları yüksek lisans dersleriyle başlayabilir.

Derslerini başarıyla tamamlayıp mezun olduktan sonra, yüksek lisans programına başvuru yaparak mülakat sonrası kabul aldıkları takdirde hem program ücreti üzerinden %40 indirim hakkı kazanırlar hem de BİLGİ UP yaparken aldıkları yüksek lisans derslerini kredi ve not olarak saydırma imkanları olur.

Detaylı bilgiye https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/bilgi-up/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.


Uluslararası Öğrenci Değişim Olanakları

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi diğer ülkelerde bulunan birçok saygın üniversite ile öğrenci değişim anlaşmaları imzalamıştır. Bu çerçevede Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden birine hâkim hukuk yüksek lisans öğrencileri bir veya iki dönem yurtdışında öğrenim görme olanağı elde edebilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı Tarihçe

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı, Türkiye’nin alanında ilk ve tek Enstitüsü olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünün lisansüstü programlarından ilkidir. Bu program İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 1994 yılından beri ülkemizde bilişim ve teknoloji hukukuna yaptığı yatırımlar ve edindiği tartışmasız tecrübe ve birikimlerin sonucunu yansıtmaktadır. 1994 yılında kurulan ve o yıllarda yine Ülkemizin bilişim alanında ilk araştırma merkezi olan Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin özellikle e-devlet ve e-dönüşüm projelerinden edindiği birikim, bilişim hukuku konusunda Ülkemizde gerçekleştirilen yasama faaliyetlerinde ve regülasyonlardaki öncü rolü ve kamu-özel sektör arasında sağladığı köprü konumu ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan işbirlikleri sonucunda, Üniversitemiz bilişim hukukundaki önderliğini bu alana özgü lisansüstü programlar düzenleme ve bilişim hukukunda uzmanlaşmayı pekiştirecek bir Enstitü ile devam ettirmektedir. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü 16 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile resmi olarak faaliyete geçmiş olan akademik bir birimdir. Enstitü, 16 Haziran tarihinde YÖK’e yapmış olduğu yüksek lisans, e-yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin başvurunun cevabını almış ve yüksek programına onay verilmesi üzerine Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programını başlatmıştır.