Director (President) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya